Bizim dostluk dediğimiz, ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir rastlantı ya da zorunlulukla edindiğimiz yakınlıklarımızdır.

Benim anlattığım dostlukta,  ruhlar o kadar derinden uyuşmuş, karışmış ve kaynaşmıştır ki, onları birleştiren dikiş silinmiş ve artık görünmez olmuştur.

Onu ne için sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle anlatabilirim sanıyorum: çünkü o, o idi;  ben de bendim.

Ruhlarımız o kadar sıkı bir beraberlikle yürüdü, birbirini o kadar coşkun bir sevgiyle seyretti ve en gizli taraflarına kadar birbirine öylesine açıldılar ki ben onun ruhunu benimki kadar tanımakla kalmıyor, kendimden çok ona güvenecek hale geliyordum.

Sıradan dostlukları buna benzetmeye kalkışmayın; onları hem de en iyilerini ben de herkes gibi iyi bilirim.

O dostluklarda insanın dikkatli yürümesi gerekir. Aradaki bağ, Güvensizliğe hiç yer vermeyecek kadar düğümlenmiş değildir.

Chilon ”dostunuzu bir gün kendisinden nefret edecekmiş gibi sevin; ondan bir gün kendisini sevecekmiş gibi nefret edin.