Eğer henüz meseleleri anlayamayacak yaşta başlamış ise bu durum yakınındaki “başkalarının babalarına” baba der.